Συλλογή

Το Φωτογραφικό Αρχείο και η Συλλογή της Verge Collective

Η ψηφιοποίηση του Φωτογραφικού Αρχείου, η οργάνωση, η ταξινόμηση και η παρουσίαση, σε ψηφιακή μορφή, της Συλλογής που διαθέτει η Verge Collective αντανακλούν το ευρύτερο ενδιαφέρον της συλλογικότητας για την έννοια του Αρχείου στο πλαίσιο της δημόσιας και κοινωνικής όψης της γνώσης για την Ιστορία της Φωτογραφίας.

Φωτογραφικό Αρχείο

Αντικείμενα