Στερεοσκοπική Φωτογραφία

Οι στερεοσκοπικές φωτογραφίες δημιουργήθηκαν γύρω στα 1850 δίνοντας στις εικόνες την ψευδαίσθηση τριών διαστάσεων με τη βοήθεια ειδικών μηχανών προβολής, τα γνωστά στερεοσκόπια, αλλά και μέσω μικρών φορητών συσκευών. Για χρόνια αποτέλεσε τον αγαπημένο τρόπο ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους στα αστικά σαλόνια και τις λέσχες. Η Verge Collective έχει στη συλλογή της γυάλινες στερεοσκοπικές πλάκες στις οποίες αποτυπώνονται ταξιδιωτικά μέρη από όλες τις ηπείρους. Ανάμεσά τους υπάρχει και μία στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα με τον Παρθενώνα φωτογραφημένo τον περασμένο αιώνα.